over de voorstelling

Hoe was dat,  als zomaar een gezin verdween tijdens de Tweede Wereldoorlog? Buurtgenoten of een familie in je dorp? Kinderen van je school, vriendjes, vriendinnetjes? Van de ene op de andere dag een leeg huis in je straat, een lege stoel in de klas, een vriend die je niet mee op hoefde te halen voordat je naar school fietste.

 

De verhalen en herinneringen hierover van acht ouderen die de Tweede Wereldoorlog als kind  hebben meegemaakt vormen de levendige inspiratiebron voor de voorstelling ‘Verdwenen Families’.  Zestien jongeren vande Jeugdtheaterschool hebben hen geïnterviewd. Hun verhalen uit de oorlog worden door deze jonge acteurs weer tot leven gewekt onder leiding van regisseur Janneke De Haan. De sfeer, de emoties, de beelden uit de verhalen staan centraal, waarbij het thema ‘verdwijnen’ de rode draad vormt. 

Het resultaat zal te zien zijn in de archieven in de kelder van Tresoar. Tussen de kasten, in de lange gangen waar de geschiedenis van Fryslân wordt bewaard. De geschiedenis, waar de Tweede Wereldoorlog deel van uitmaakt.

 

Het project is een initiatief van Theater na De Dam in Amsterdam, uitgevoerd door Meeuw | jonge theatermakers in samenwerking met Tresoar in Leeuwarden.